Uitleg: Slot

Slot Wat een raar idee, dit is het laatste onderdeel van de training Jij blij, zij bij. Vanaf nu ga jij alleen verder met alles wat je deze training over jezelf ontdekt en geleerd hebt.  Je weet nu wat jouw doel is, welke gedachten daarbij horen en welke affirmaties voor jou goed werken. Blijf daarmee oefenen! Net zoals je hebt leren fietsen of autorijden: je leert het door het te oefenen: eerst ben je nog 'bewust onbekwaam', je wist dat je nog wat te leren had op het gebied van zelfvertrouwen. Daarna volgde de fase 'bewust bekwaam', het oefenen met de positieve gedachten, en straks zul je merken dat die gedachten er automatisch zullen zijn: dan ben je 'onbewust bekwaam'. Ik wil je bedanken voor alle tijd die je hiervoor…
Verder lezen

Opdracht 16.2: Jouw belangrijkste inzicht

Opdracht 16.2: Jouw belangrijkste inzicht Wat is het belangrijkste inzicht dat je deze training hebt gekregen? En waar gaat dit inzicht jou bij helpen? Om waar te komen? Neem eens een paar minuten de tijd om hier goed op te reflecteren. En schrijf alles op wat er in je opkomt. Je merkt vanzelf wat voor jou dan het allerbelangrijkste is geweest! Ik zou het leuk vinden als je deze opdracht met mij deelt! Stuur je me eens een mailtje hoe het gaat? Of anders natuurlijk in de groep!
Verder lezen

Opdracht 16.1: Terugblik

Opdracht 16.1: Terugblik Beantwoord de volgende vragen: Vraag 1: Welk cijfer heb je aan het begin van deze training in Les 1 gegeven voor ‘wat voor cijfer geef je jezelf nu als ouder’? Vraag 2: In Les 1, 7 en 10 had je al geformuleerd welke eerste stap(pen) jij ging zetten, om een half puntje hoger op de schaal te komen. Hoe is het daarmee gegaan? Welk cijfer geef je jezelf nu op dit moment? Vraag 3: Nu aan het slot van de training wil ik je vragen om weer voor jezelf te bepalen welke kleine stap je nu kunt zetten om weer een half cijfertje hoger te komen. Wat zou jij ánders kunnen doen in je leven, om dat cijfer een halve punt omhoog te krijgen? Noem eens 1-3…
Verder lezen

Opdracht 15.2: Hoe ga jij het straks volhouden?

Opdracht 15.2: Hoe ga jij het straks volhouden? Wel leuk, zo'n online cursus, en mooie opdrachten, maar hoe ga jij zorgen dat je nieuwe voornemens ook gaan werken in de praktijk? Hoe ga jij je nieuwe gedrag volhouden? Hier wat tips! Schrijf je voornemens op en leg/hang ze op een plek waar je regelmatig kijktBetrek iemand bij je plannen: vraag de ander om jou te steunen en aan te moedigenWees lief voor jezelf! Nieuw gedrag aanleren gaat met vallen en opstaan, telkens opnieuw! Net zoals je kind heeft leren lopen ... stapje voor stapje.Beloon jezelf als je merkt dat je ánders op een situatie/gebeurtenis hebt gereageerd dan je voorheen zou doen Je mag mij ook altijd benaderen met vragen als je even vast zit de komende tijd, dat hoort gewoon…
Verder lezen

Opdracht 15.1: Nieuwe waarden ontdekken

Opdracht 15.1: Nieuwe waarden ontdekken Schrijf de waarden op die horen bij jouw doel. Dat doe je zo: Stap 1: Kijk nog eens bij les 13 en maak de volgende zin af: "Het belangrijkste dat ik wil bereiken in mijn gezin, is ... " Stap 2: Schrijf op en maak de zin af: Dat betekent dat vanaf nu de volgende 3 waarden extra belangrijk zijn in mijn gezin: 1.2.3. Voorbeelden van waarden zijn: respect, saamhorigheid, vrijheid, originaliteit, samenwerking, vriendschap, gezondheid, veiligheid, zekerheid, erkenning, netheid, rust, trouw, familie, geld, autonomie, orde, schoonheid, loyaliteit, rechtvaardigheid... en nog zoveel meer! Misschien zijn het dezelfde waarden die je al eerder had opgeschreven, misschien komen er nieuwe bij. Dat is allebei prima. Stap 3: En bedenk nu eens: als dit nieuwe belangrijke waarden in je…
Verder lezen

Uitleg: Je nieuwe doel be-leven

Je nieuwe doel be-leven In les 13 heb je je nieuwe doel opgeschreven: wat wil jij bereikt hebben als je 80 bent. Hoe wil jij herinnerd worden. Weet je het nog? Die opdracht moet je eerst gedaan hebben, voor je nu verder gaat! Vandaag gaan we nog eens kijken naar waarden: de dingen die jij belangrijk vindt. Daar hebben we het bij Les 9 in het begin van de training ook al over gehad (toen we het over die opvoeddilemma’s hadden). Waarden zijn de dingen waar jij voor staat in het leven. De dingen op basis waarvan jij (vaak) onbewust iets goedkeurt of afkeurt. Op basis waarvan jij in beweging komt of juist niet. Voorbeelden van waarden zijn: respect, saamhorigheid, vrijheid, originaliteit, samenwerking, vriendschap, gezondheid, veiligheid, zekerheid, erkenning, netheid, rust,…
Verder lezen

Opdracht 14.2: Een nieuwe affirmatie

Opdracht 14.2: Een nieuwe affirmatie Vandaag gaan we weer oefenen met een affirmatie, een positieve zin die jou in een fijne stemming brengt. Weet je je affirmatie van de afgelopen modules nog? Ze zaten in Les 2, Les 6 en Les 10? Oefen je ze nog? Schrijf ze op, lees ze af en toe nog eens door, voel ook van binnen wat ze met je doen, wat ze voor jou betekenen.   We gaan er weer eentje aan onze schatkist toevoegen! Wat vind je van deze: Ik hou van mezelf zoals ik ben Schrijf hem op, deel hem, oefen hem hardop, en blijf hem herhalen!   En komt er een ándere affirmatie in je naar boven, die je liever oefent of die beter bij je past? Dan is dat natuurlijk…
Verder lezen