Rode en groene gedachten

Deze pagina is speciaal voor ouders van wie het kind bij mij de training ‘Ik leer leren’ volgt, of onderdelen ervan. Hier geef ik extra uitleg over wat ik met je kind heb behandeld. Het is niet de bedoeling om deze pagina verder te verspreiden.

In deze les praten we over hoe je gedachten invloed hebben op je gedrag, in positieve of negatieve zin. Daarbij maken we onderscheid tussen rode en groene gedachten: de rode gedachten helpen je niet en de groene gedachten helpen je wel. Dit is zo’n belangrijke levensles voor kinderen, in allerlei situaties.

Ik vraag een kind altijd om een voorbeeldsituatie die niet prettig afliep: een toets waarvoor hij/zij te laat begon met leren, een toets waarbij het kind een black-out kreeg, een ruzie met je ouders… en dan gaan we op het bord de 5 G’s uitwerken: wat waren bij deze Gebeurtenis je Gedachten? En voor welk Gevoel zorgden die gedachten? En welk Gedrag liet je toen zien? En wat was uiteindelijk het Gevolg? Dit schrijf ik dan allemaal onder elkaar op het bord:

Daarna gaan we onderzoeken wat je denkt als het soms wél lukt om aan de slag te gaan. Welke gedachten helpen je wél? En welke nog meer?

Welk gevoel krijg je als je deze gedachten hebt? En welk gedrag laat je zien? Wat is dan het gevolg?

Zo ontdekken kinderen dat bij dezelfde gebeurtenis eigenlijk je gedachten bepalen wat uiteindelijk het resultaat is. En dan vraag ik: voor welke gedachten kies je liever?

Vervolgens gaan we samen nog zoveel mogelijk groene gedachten verzinnen die bij deze situatie horen. En als ‘huiswerk’ voor de komende week vraag ik ze ook om nog bewuster ‘groen’ te denken en te ontdekken wat dat oplevert.

De antwoorden zijn vaak verrassend: “Ik had het meteen al op de terugweg naar huis, toen ik tegenwind had. Ik ging groene gedachten verzinnen en toen voelde het opeens niet meer zo erg!”