Onze grootste angst

We zijn allemaal gemaakt om te stralen, zoals kinderen doen

Je doet de wereld tekort als je je klein en onbelangrijk maakt. Daarover gaat onderstaande prachtige tekst, van Marianne Williamson. Het is een internetlegende dat Nelson Mandela deze tekst heeft gebruikt in zijn inaugurele rede. Hoe dan ook, mijn man vond het in elk geval zó’ mooi, dat hij het vorig jaar op ons huwelijk aan de aanwezigen heeft voorgelezen…

onze grootste angst dietz coaching

Onze grootste angst…

Onze grootste angst is niet dat we niet genoeg zijn.
Onze grootste angst is dat we buitengewoon machtig zijn.
Het is ons licht, niet onze schaduw, die ons het meest beangstigt.
We vragen ons af: Wie ben ik om briljant, knap, getalenteerd en fantastisch te zijn?
Maar, wie ben jij om dat níet te zijn?

Je bent een kind van God.
Je onbelangrijk voordoen, bewijst de wereld geen dienst.
Er is niets verlichts aan je klein maken, opdat niemand om je heen zich onzeker voelt.
We zijn allemaal gemaakt om te stralen, zoals kinderen doen.

We zijn geboren om de glorie van God, die in ons is, te laten zien.
Die zit niet in sommigen van ons, maar in iedereen.
En als we ons licht laten stralen,
Geven we onbewust andere mensen de toestemming om hetzelfde te doen.
Zodra we bevrijd zijn van onze eigen angst,
Bevrijdt onze aanwezigheid vanzelf anderen.

 

Oorspronkelijke tekst:

Our deepest fear …

“Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness that most frightens us. We ask ourselves, Who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous? Actually, who are you not to be? You are a child of God. Your playing small does not serve the world. mariette dietz coachingThere is nothing enlightened about shrinking so that other people won’t feel insecure around you. We are all meant to shine, as children do. We were born to make manifest the glory of God that is within us. It’s not just in some of us; it’s in everyone. And as we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same. As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others.”
—- uit: A Return to Love, door Marianne Williamson.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *