Motivatie bij je puber… waar zit die knop?

Motivatie bij je puber… waar zit die knop?

Coaching, Opvoeding
Motivatie bij je puber... waar zit die knop? Ik weet gewoon écht niet meer wat ik moet doen om hem aan het werk te krijgenHij gaat liever vakken vullen dan huiswerk makenHij kán het best, maar ja, hij voert niks uit Vroeger hoorde ik mijn moeder en tantes al zo over hun kinderen praten. Vaak jongens: totale desinteresse voor school en huiswerk, vooral bezig met de leuke dingen van het leven, zoals gamen, sporten, meisjes, uitgaan, bijbaan... Dat ouders met hun puber in de clinch liggen, is iets van alle tijden. Zelfs bij de oude Grieken klaagde Socrates al over de jeugd: Onze jeugd heeft tegenwoordig een sterke hang naar luxe, heeft slechte manieren, minachting voor het gezag en geen eerbied voor ouderen. Ze geven de voorkeur aan kletspraatjes in…
Verder lezen